Elérhetőségek

MEZŐFI CSABA e.v.

Cím: 6500 Baja,
Szegedi út 121.
Telefon:
+36 30/24-90-196
E-mail:
hidraulika@mezofi-hidraulika.hu
Kapcsolatok Facebook


Üzemeltetési problémák, hibakeresés, javítás

A hidraulikus berendezés az üzemeltetés és a karbantartás elé is fokozott követelményeket állít. Fontos, hogy ezeket a követelményeket az üzemeltető ismerje, és gondosan be is tartsa, mert a berendezés adta előnyök csak így hasznosíthatók, továbbá csak így biztosítható annak kellő kihasználtsága, üzembiztonsága és élettartama. Az üzemeltetőnek feltétlen ismernie kell az üzembeállításnál, illetve az üzemeltetés alatt (ellenőrzési-, ápolási és karbantartásai munkák) elvégzendő teendőket és azok végrehajtásának módját.

Fontos továbbá, hogy a berendezés esetleges üzemzavara, meghibásodása esetén is képes legyen a hiba megkeresésére és annak elhárítására.

1. BEÉPÍTÉS

A beépítést mindenkor a hidraulikus elem, vagy - berendezés gyártója által kiadott rajzok és utasítások szerint kell elvégezni.

2. ÜZEMBEÁLLÍTÁS ÉS LÉGTELENÍTÉS

Általános elvként kell elfogadni azt, hogy a szivattyúk nyomásterhelés nélkül indítandók. A nyomáshatároló szelepeket, az előírt beállítási értékűek ( pl.: hidroakkumulátor biztonsági szelep) kivételével a minimális nyomásra kell állítani. Az üzemi nyomás növelése előtt a rendszert légteleníteni kell. A levegő eltávolítását az erre célra szolgáló légtelenítő csatlakozásoknál kell elvégezni. Kis berendezéseket általában azáltal légtelenítenek, hogy a munkahengereket többször működtetik teljes lökethosszukban. Eközben figyelni kell az olajtartályban a munkafolyadék szintjét és szükség esetén ugyanabból a minőségű olajból utána kell tölteni.

3. AZ ÜZEMELTETÉS FOLYAMÁN VÉGREHAJTANDÓ VIZSGÁLATOK

Az üzemelő berendezés felülvizsgálatának gyakoriságát nem lehet egyértelműen előírni, ez általában tapasztalat kérdése, a leglényegesebb szempont azonban a rendszeresség.

A gyártó által megadott, vagy a saját tapasztalatból vett rendszeres időközönként a következőket kell ellenőrizni:

a) A munkafolyadék mennyiségét és hőmérsékletét az üzembe helyezés után kezdetben naponta, később hetenként ellenőrizni kell, ha szükséges utántöltéssel pótolni kell. (különböző minőségű olajokat keverni nem szabad!). A munkafolyadék hőmérséklete a megengedett határt (60C-70C) nem lépheti túl.

b) A  rendszer tömítettségének ellenőrzését mindenkor a  munkafolyadék mennyiségének ellenőrzésével kell összekötni. A tömítettségi hibákat tömítőelem cserével, vagy a csatlakozók utánhúzásával meg kell szüntni.

c) A szűrők állapotát az üzembe helyezés folyamán 2-3 órás időközönként, majd naponta, később pedig hetente ellenőrizni kell. A legtöbb szűrőtípus eltömődés kijelzővel ellátott. Ezeknél a szűrőknél az ellenőrzés a megfigyelésre szorítkozik.

d) A fő és vezérlőnyomás, valamint a térfogatáram beállított értékeit is ellenőrizni kell. A nyomás ellenőrzése manométerrel, a térfogatáramé pedig átfolyás mérővel végezhető.

e) A munkafolyadék állapotának ellenőrzése. A munkafolyadék üzem közben elhasználódik. Az elhasználódás sebessége függ magától az olajtól, valamint az üzemvitel körülményeitől (nyomás, hőmérséklet). A munkafolyadék elhasználódásának üzemszerű ellenőrzéséhez elegendő a hetenkénti egyszeri mintavételezés és annak szűrőpapíron, vagy tiszta vásznon való átfolyatása. A feketés-kék elszíneződés esetében az olajcsere sürgősen szükséges. Az erősen elöregedett vagy elszennyeződött olaj friss olaj utántöltésével nem javítható. Olajcsere esetén nemcsak az olajtartály tartalmát kell leengedni, hanem ezt egybe kell kötni az egész rendszer átöblítésével, valamint az olajtartály és a szűrők tisztításával is. Gyakorlati tapasztalatok alapján olyan berendezéseknél, ahol a szivattyú térfogatárama a tartály űrtartalmához viszonyítva 1:3, vagy ennél nagyobb, az első olajcsere 50-100 üzemóra után esedékes.

4. HIBAKERESÉS

A hidraulikus rendszerek helyes és ellenőrzött üzemvitel mellett hosszú évekig zavarmentesen működnek. Ha azonban üzemzavar lép fel, akkor annak okát a lehető leggyorsabban meg kell keresni és a hibát ki kell küszöbölni. A hibakeresést leegyszerűsíti a rendelkezésre álló kapcsolási vázlat.

5. JAVÍTÁS

A hidraulikus elemek szakszerű javításának személyi és műszaki feltételei egyaránt vannak. Szükség van olyan szakemberekre, akik az elemem felépítésének és működésének ismeretén túl kellő tapasztalattal rendelkeznek az előforduló hibák, üzemzavarok okának felismerésében és annak elhárításában. A megfelelő műszerezettség és vizsgáló berendezésekre pedig úgy a hibák okának felderítésénél, mint a javítások utáni beállításoknál egyaránt szükség van.

A csak vázlatosan ismertetett feltételekből is következik, hogy azok gazdaságos kielégítése csak szervezett szerviz tevékenység keretein belül biztosítható. Az üzemeltetők döntő többségének tehát a szerviz-szolgáltatásaira kell támaszkodnia és a javítási tevékenységük csak elem,- s ezen belül tömítőelem cserére korlátozódhat. A tömítőelem cserénél sem nélkülözhető a szakértelem.

6. RAKTÁROZÁS

A hidraulikus elemeket lezárt csatlakozónyílások mellett ( védődugók, védőlapok ) száraz, pormentes helyen kell tárolni. Ha a tárolás három hónapnál tovább tart, akkor ajánlatos az elemeket üzembe helyezés előtt ismételten bevizsgálni.

Üzemeltetési problémák, hibakeresés, javítás

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
MEZŐFI CSABA e.v. - Magyar